Blader door onze winkel

Gegevensbescherming

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vitaform GmbH & Co KG, Remontedepot, 72535 Heroldstatt-Breithülen, Duitsland, Tel.: +49 (0) 7333 925799-0, Fax: +49 (0) 7333 925799-90, E-Mail: beratung@vitaform.com. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De voor de verwerking verantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen: "Sascha Schmidt, vitaform GmbH &Co. KG, Remontedepot, D-72535 Heroldstatt-Breithülen, Tel.: +49 (0) 7333 925 799-34, Mobiel: +49 157 77440066, E-mail: datenschutz@vitaform.com".

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https: //help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Wij wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn indien cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact met ons opnemen

4.1 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

4.2 WhatsApp-zaken

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel gebruiken wij de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijv. een geplaatste bestelling), slaan wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt op en gebruiken wij dit, evenals - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b. DSGVO om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen wij u vragen om via WhatsApp nadere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (zoals over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp hebt gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gevraagde informatie efficiënt en snel te verstrekken.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om te reageren op uw verzoek via WhatsApp. Het zal niet aan derden worden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat wij voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek doorstuurt naar een server van de moedermaatschappij Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de werking van onze zakelijke WhatsApp-account gebruiken wij een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van gebruikers die ook via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, reeds heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met art. 6, lid 1, lit. a DSGVO wanneer hij de app voor de eerste keer op zijn apparaat gebruikt door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Het doorgeven van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp, is in dit verband uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is aangemaakt en de door u gekozen commentaarnaam opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig is. De rechtsgrondslag voor de opslag van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een desbetreffend bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzending van de nieuwsbrief via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA(http://www.klaviyo.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in reclame, veilig en gebruiksvriendelijk. Uw gegevens worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Klaviyo in de VS en daar opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of om ze door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming en, in het bijzonder, ze niet aan derden door te geven.

U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk bepaalde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk over de komende updates te informeren. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

8.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

- DHL
Indien de goederen door de transportdienst DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te stellen van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Apple Pay
Indien u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, vindt de verwerking van de betaling plaats via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS wordt bediend, door een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart te belasten. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn geïntegreerd om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een vooraf door u bepaalde code invoeren en deze verifiëren met de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat.
Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens nogmaals met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website van waaruit de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.
Indien bij de beschreven doorgiften persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie met succes werd afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van enige persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Als je Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple zal geen van deze gegevens verwerken of opslaan in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en vink "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- ConCardis
Indien u kiest voor creditcardbetaling door de betalingsdienstaanbieder ConCardis, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de afwikkeling van betalingen met de betalingsdienstaanbieder ConCardis en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van ConCardis kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.
- Klarna
Indien u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling afgehandeld via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier nagaan aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en zoals gespecificeerd in Klarna's gegevensbeschermingsbeleid voor gegevenssubjecten in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor gegevenssubjecten in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Mollie
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Mollie, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- SOFORT
Indien u kiest voor de betaalmethode "SOFORT", wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van SOFORT kunt u verkrijgen op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Contact opnemen met de beoordelingsherinnering

Eigen rating herinnering (geen verzending door een klant rating systeem)
Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een rating van uw bestelling in te dienen voor het rating systeem dat wij gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verantwoordelijke voor de verwerking een bericht te sturen.

10) Online marketing

Facebook Pixel voor het creëren van Custom Audiences (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt afgespeeld, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via Pixel met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook Pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook(https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel vindt uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de op de website geïntegreerde "Cookie Consent Tool".

11) Webanalysediensten

11.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking door Google Analytics en de omgang van Google met websitegegevens vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website maakt ook gebruik van de Google Signals-dienst als een uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Om dit te doen, volgt u de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie over Google Signals vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

11.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf, gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel.: +1 (855) 464-6788).
Met dit instrument kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt, worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Bovendien is het met behulp van het instrument ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op die manier verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in optimalisatie- en marketingdoeleinden en de op interesse gebaseerde vormgeving van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze tool. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrollt. Delen van de websites waar persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn derhalve op geen enkel moment traceerbaar.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van het Hotjar-hulpprogramma te verhinderen, zodat geen gegevens over het bezoek aan de betrokken website worden geregistreerd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de betreffende huidige versie ondersteunt. Om dit te doen, stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de informatie om de tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.
Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u op: https://www.hotjar.com/de/legal/policies/do-not-track/
Meer informatie over Hotjar Ltd. en over het Hotjar-hulpprogramma vindt u op: https://www.hotjar.com
De gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar Ltd. vindt u op: https://www.hotjar.com/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

11.3 - Matomo (voorheen Piwik) zonder cookies
Deze website verzamelt en bewaart bepaalde gebruikersinformatie met behulp van de web analytics software Matomo (www.matomo.org), een dienst geleverd door InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland ("Matomo"). Op basis van deze informatie kunnen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgesteld en geëvalueerd.
De met behulp van de Matomo technologie verzamelde informatie (waaronder uw gepseudonimiseerde IP-adres) wordt op onze servers verwerkt.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Matomo zonder het gebruik van cookies, wat betekent dat Matomo op geen enkel moment cookies op uw eindapparaat plaatst.
Voor zover bij de beschreven handelingen ook persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Indien u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van de gegevens van uw bezoek, dan kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik voor de toekomst door op de muis te klikken in deze gegevensbeschermingsverklaring. In dat geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst, waardoor Matomo geen sessiegegevens zal verzamelen. Als u uw cookies volledig verwijdert, wordt ook het opt-out-cookie verwijderd en moet u dit mogelijk opnieuw activeren.

12) Gereedschap en diversen

12.1 Sollicitaties op vacatures per e-mail

Op onze website plaatsen wij in een aparte rubriek actuele vacatures, waarvoor belangstellenden per e-mail naar het vermelde contactadres kunnen solliciteren.

Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) alsmede prestatiegerelateerde bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden verlangd, waarmee uit hoofde van de arbeids- en sociale wetgeving in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere rekening moet worden gehouden.

De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden, zijn te vinden in de desbetreffende personeelsadvertentie.

Na ontvangst van de aanvraag die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de aanvrager door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij, naar eigen goeddunken, het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn/haar aanvraag heeft verstrekt of een telefoonnummer dat hij/zij heeft opgegeven.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contact met ons voor vragen, is over het algemeen Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 par. 1 BDSG), in de zin waarvan de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) van aanvragers worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO. DSGVO, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming, en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere categorieën gegevens ook worden gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder h), van de GDPR indien zij plaatsvindt ten behoeve van de preventieve gezondheidszorg of de arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.

Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd, of indien een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van aanvragers.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 lid 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

12.2 - Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst, wordt onze locatie aan u getoond en wordt een eventuele reis gemakkelijker gemaakt.
Wanneer u de subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van Google's legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming op grond van art. 6 (1) lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
- OpenStreetMap
Deze site maakt gebruik van de open source kaartendienst "OpenStreetMap" van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk, via een API om u de locatie van ons bedrijf te tonen en om u te helpen ons te vinden.
Om u de kaartdiensten van OpenStreetMap te kunnen leveren, verzamelt de dienst uw IP-adres wanneer u de site bezoekt en stuurt het door naar een server van OpenStreetMap, waar het wordt opgeslagen.
Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van onze site.
Indien u niet instemt met de toekomstige doorgifte van uw gegevens aan OpenStreetMap, hebt u de mogelijkheid om de webdienst van OpenStreetMap volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. OpenStreetMap en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van OpenStreetMap kunt u vinden op het volgende internetadres: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens uw toestemming verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 DSGVO.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.